Eğitim Reformu Girişimi
Facebook Twitter Youtube

GEÇMİŞ İÖK’LER

İÖK 2013

ERG tarafından 13 Nisan 2013 tarihinde Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi'nde düzenlenen 10. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'nda jürinin 1045 başvuru arasından seçtiği 110 sözlü ve poster sunumu yaklaşık 900 katılımcıyla paylaşıldı. ERG Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Nihat Berker ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Nabi Avcı tarafından yapılan açış konuşmalarının ardından, "Eğitimi Dönüştürmek" temalı açış oturumda; ABD'de yerleşik uluslararası mimarlık firması Cannon Design'dan Trung Le, yeni ve farklı bir eğitim felsefesi temelinde geliştirdikleri bir okul mimarisi tasarımını sunarken, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Petek Aşkar eğitimde "araştırmacı öğretmen" in öneminden söz etti. İngiltere'deki Creativity, Culture and Education'ın kurucusu Paul Collard'ın, eğitimin tüm alanlarında yaratıcılık ve kültürün nasıl içselleştirilebileceğine ve yaygınlaştırılabileceğine dair kurum olarak başlattıkları çalışmaya dair deneyim ve görüş paylaşımının ardından son olarak, Türkiye'de eğitime alternatif bir bakış açısı getirme yolunda adım atmış, gönüllü ve kararlı eğitimcilerin birlikteliğiyle çalışmalarına başlamış olan, Başka Bir Okul Mümkün Derneği'nden Burak Ülman açmayı planladıkları okulların arkasındaki felsefeyi anlattı.

TÜSİAD işbirliğiyle gerçekleştirilen Meslek Eğitimi Özel Oturumu, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen Eğitim ve Sanat Özel Oturumu'nun yanı sıra, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2013, birçok seminer ve atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı.

Başvuru Alanları ;

 • Öğrenme Süreçlerinde Öğretmen Yaklaşımları
 • Kaynaştırma ve Özel Eğitim
 • Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim
 • Erken Çocukluk Eğitimi
 • Okul Yönetiminde Katılımcılık ve Liderlik
 • Beceri Eğitimi
 • Eğitim ve Sanat

Atölye Çalışmaları

 • Sanat Eğitiminde Demokrasi ve Çokkültürlülük
 • Toplumsal Cinsiyetçi Kalıpları Kırmak için Bir Oyun:
 • Neden Olmasın?
 • Sanatla Ritmik Hayat
 • Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Ele Almak: Cinsiyet Kimlikleri Bağlamında Önyargılar, Kalıpyargılar ve Ayrımcılık
 • Gizemli Kutular
 • Oyunlarda Matematik
 • Küresel Vicdan: Mümkün mü, Gerekli mi?
 • "Öteki Kasaba" Belgeseli: Türkiye ve Yunanistan'da Tarih Eğitimi ve Sorunlar
 • Ekolojik Okuryazarlık Atölyesi
 • Bilmenin ve Bilmemenin Sorumluluğu: Eleştirel Okuma Atölyesi
 • En İyi Bilmemiz Gereken Şey Öğrenmektir
 • Yaratıcı Yazma: Oyuna Hazır Mısınız?
 • Sınıfiçi Araştırma Yöntemleri
 • Bir Aktif Öğrenme Modeli: Akademik Destek Programı
 • Matematik Öğretiminde Etkin Kaynaklar: Uluslararası Birlikler ve Bilgi Paylaşımı Yöntemleri
 • Keyifle Okuyorum - Özenle Yazıyorum
 • Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi ile Sanat Kütüphanesi Kullanımı
 • Sanat Tartışmaları ve Çocuklarla Felsefe Atölyesi

 

İÖK 2012

ERG tarafından 31 Mart 2012 tarihinde Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi’nde düzenlenen 9. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda jürinin 883 başvuru arasından seçtiği 77 sözlü sunum ve 21 poster sunumu yaklaşık 1300 katılımcıyla paylaşıldı. Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından yapılan açış konuşmasıyla başlayan, ardından Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen Türkiye’de Eğitimi Tartışmak: Reform Öncelikleri, Zorunlu Eğitimin Yapısı ve İçeriği başlıklı panele; Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzver Yıldıran, ERG Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kenan Çayır ve eğitimci Erhan Ağbaba'nın konuşmacı olarak katıldılar. Panelde Türkiye'de eğitim reformunun önceliklerinin neler olması gerektiği, zorunlu eğitimi yeniden yapılandıran yasa teklifinin bu önceliklerle ilişkisi ve değişikliklerin eğitimde nitelik artışına ve eşitsizliklerin azalmasına nasıl katkı yapabileceği izleyicilerin de katkılarıyla tartışıldı. TÜSİAD işbirliğiyle gerçekleştirilen Meslek Eğitimi Özel Oturumu ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Meslek Danışmanlığı Oturumu'nun yanı sıra, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2012, birçok seminer ve atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı.

Başvuru Alanları ;

 • Eleştirel Düşünme Beceri, Değer ve Tutumları Kazandırmayı Amaçlayan Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri
 • Kaynaştırma ve Özel Eğitim
 • Öğretmen Eğitiminde Akran Desteği Modelleri
 • Erken Çocukluk Eğitimi

Atölye Çalışmaları

 • Yaratıcı Yazma ve “Sıfır” Noktası: Bir Hayat Biçimi
 • Ayrımcılık Sorunu Eğitim Ortamlarında Nasıl Ele Alınabilir? Örnek Ders Uygulaması
 • Bir Metni Okumanın Binbir Hali… Yazar Ne Der Biz Ne Okuruz?
 • Bir Eğitim Materyali Olarak Kukla Yapımı
 • Ekolojik Okuryazarlık Atölyesi
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Oyunları
 • Liseye Yeni Başlayan Öğrenciler için Oryantasyon Atölyesi
 • Yaratıcı Drama Yöntemiyle Öğrenme- Öğretme Süreçleri
 • Tasarım Yoluyla Anlama Atölyesi
 • Eleştirel Düşünme Atölyesi
 • Eleştirel Düşünme ve Çocuklarla Felsefe Çalıştayı
 • İğne Deliği (Pinhole) Fotoğraf Tekniği Atölyesi
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Çerçevesinde Eğitim- Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerini Nasıl Planlamalıyız?
 • Söz Küçüğün Kutu Oyunu
 • Mesleki Gelişim için Öğrenme Yoldaşlığı

Özel Başvuru Alanları

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR)
 • Meslek Eğitimi

Program Çizelgesi

Sunuş Özetleri

 

İÖK 2011

ERG tarafından 9 Nisan 2011 tarihinde Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi’nde düzenlenen 8. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda, jürinin 59 farklı ilden yapılan 1097 başvuru arasından seçtiği 109 sunum 1200 katılımcı ile paylaşıldı. ERG Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Nihat Berker ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yapılan açış konuşmalarıyla başlayan konferansta, TÜSİAD işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Meslek Eğitimi Özel Oturumu kapsamında 8 uygulama örneğine, İstanbul Avrupa Kültür Başkenti 2010 Ajansı işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Sanat Eğitiminde Değişim Özel Oturumu kapsamında 31 uygulama örneğine, 3 seminere ve 11 atölye çalışmasına yer verildi. Ayrıca konferans süresince aralarında ERG’nin kurumsal destekçilerinin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinin ve eğitim alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin bulunduğu 37 tanıtıcı köşe de katılımcıların ziyaretine açıktı.

Konferans Türkiye Vodafone Vakfı’nın UNDP ve Alternatif Yaşam Derneği işbirliği ile başlattığı Düşler Akademisi müzik atölyesinde eğitim alan engelli öğrenciler ve profesyonel müzisyenlerden oluşan Social Inclusion Band konseri ile sona erdi.

Başvuru Alanları ;

 • Eğitimde Katılımcı İşbirliği
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Özel Eğitim
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik
 • Öğrenme- Öğretme Etkinlikleri

Atölye Çalışmaları

 • Liseye Yeni Başlayanlar Öğrenciler için Oryantasyon Atölyesi
 • Çocuklarlar Mimarlık Atölyeleri Tema: “Köprü”
 • Ayrımcılıkla Mücadele Etmek
 • İğne Deliği (Pinhole) Fotoğraf Tekniği Atölyesi
 • Ses Kayıtlarında Boyut ve Holografik Ses Kayıtları
 • Yaratıcı Drama Atölyeleri
 • Bir Eğitim Materyali Olarak Kukla Yapımı
 • Neden Her Toplumda, Her Okulda, Hepimiz için Yazma Becerileri Merkezi?
 • Canlılarda Soyağacının Belirlenmesi
 • Köşe Bucak Bilim

Özel Başvuru Alanları

 • Meslek Eğitimi (TÜSİAD işbirliği ile)
 • Sanat Eğitiminde Değişim

 

Program Çizelgesi

Sunuş Özetleri

 

İÖK 2010

ERG tarafından 17-18 Nisan 2010 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi’nde  düzenlenen 7. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda, jürinin 554 başvuru arasından seçtiği 84 sözlü sunum ve 29 poster sunumu yaklaşık 1700 katılımcıyla paylaşıldı. Erasmus, Comett, Tempus ve Avrupa için Gençlik gibi çok sayıda programın başlatılmasından sorumlu Dr. Hywel Ceri Jones’un “İçermeci Eğitim: Avrupa’dan İyi Örnekler” başlıklı açış konuşmasıyla başlayan konferansta, sunumların yanı sıra bir dizi atölye çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca öğrencilerin, ortaöğretime geçiş sistemlerini tartıştıkları, sivil toplum, üniversite ve bakanlık temsilcilerinin öğretmen eğitimini, eğitimde çocuk katılımını ve fiziksel ya da sosyal dışlanmaya maruz kalmış grupların eğitime nasıl katılabileceğinin yollarını ele aldıkları yuvarlak masa toplantıları düzenlendi. İki Dil Bir Bavul, İnsan Hakları için İlk Adım adlı filmler ve Fark Yaratanlar programının eğitim ile ilgili bölümlerinin gösterimleri de konferansın etkinliklerinden bazılarıydı. Konferansta ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile sivil toplum kuruluşlarının eğitim faaliyetlerinin sergilendiği tanıtım köşeleri de yer aldı.

Başvuru Alanları ;

 • Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Özel Eğitim
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Eğitimde Katılımcı İşbirliği

Atölye Çalışmaları;

 • Eğitimde Haklar
 • Eleştirel Düşünme
 • Toplumsal Cinsiyet
 • Bilim Eğitimi
 • İğne Deliği Fotoğraf Tekniği

 

Program Çizelgesi

Sunuş Özetleri

İÖK 2009

ERG tarafından 18-19 Nisan 2009 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi’nde düzenlenen 6. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda, jürinin 917 başvuru arasından seçtiği 95 sözlü sunum ve 62 poster sunumu yaklaşık 1500 katılımcı ile paylaşıldı. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Eski Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un “Bilimin İçselleştirilmesi” başlıklı açış konuşmasıyla başlayan konferansta sunumların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile sivil toplum kuruluşlarının eğitim faaliyetlerinin sergilendiği tanıtım köşeleri de yer aldı.

Başvuru Alanları ;

 • Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Özel Eğitim
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Eğitimde Katılımcı İşbirliği

Atölye Çalışmaları;

 • Medya Okuryazarlığı
 • Toplumsal Cinsiyet
 • Bilim Eğitimi
 • Akran Eğitimi

Program Çizelgesi

Sunuş Özetleri

İÖK 2008

ERG tarafından 5-6 Nisan 2008 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi’nde düzenlenen 5. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda, jürinin 558 başvuru arasından seçtiği 62 sözlü sunum ve 69 poster sunumu yaklaşık 1500 katılımcıyla paylaşıldı.

Başvuru Alanları ;

 • Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Özel Eğitim
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Teknolojinin Eğitimde Kullanılması

Özel Başvuru Alanları;

 • Barış Eğitimi
 • Eğitimde Cinsiyet Ayrımcılığı ile Mücadele

Program Çizelgesi

Sunuş Özetleri

İÖK 2007

ERG tarafından 5-6 Mayıs 2007 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi’nde düzenlenen 4.Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda, jürinin 638 başvuru arasından seçtiği 95 sözlü sunum ve 40 poster sunumu yaklaşık 1000 katılımcıyla paylaşıldı.

Başvuru Alanları ;

 • Ders Dışı Öğrenme
 • Okulda Yönetim Örnekleri
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Özel Eğitim
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Sınıf İçi Uygulama
 • Yaşam Boyu Öğrenme

Program Çizelgesi

Sunuş Özetleri

İÖK 2006

ERG tarafından 8-9 Nisan 2006 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi’nde düzenlenen 3. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda, jürinin 550 başvuru arasından seçtiği 94 sözlü sunum ve 27 poster sunumu 700’e yakın katılımcıyla paylaşıldı.

Başvuru Alanları;

 • Sınıf İçi Uygulamalar
 • Eğitimde Katılımcı İşbirliği
 • Öğretmen Eğitimi
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Özel Eğitim
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Program Çizelgesi

Sunuş Özetleri

İÖK 2005

ERG tarafından 15-16 Ocak 2005 tarihlerinde arasında Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi’nde düzenlenen 2. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda, jürinin 400 başvuru arasından seçtiği 96 sunum ilk ve ortaöğretim okulları, üniversiteler, bürokrasi ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 550 katılımcıyla paylaşıldı.

Başvuru Alanları;

 • Öğretmen Eğitimi Uygulama/ Materyal Örnekleri
 • Özel Eğitim Uygulama/ Materyal Örnekleri; Ölçme ve Değerlendirme Uygulama/ Materyal Örnekleri
 • Tüm Okul Yaklaşımı Örnekleri
 • Eğitimde Katılımcı İşbirliği Örnekleri

Program Çizelgesi

Sunuş Özetleri

İÖK 2004

ERG tarafından 17 Ocak 2004'te Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi’nde düzenlenen 1. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda jüri tarafından, devlet okulları, özel okullar, üniversiteler, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlardan oluşan 89 kurumdan gelen 240 başvuru arasından seçilen 62 sözlü sunum ve 34 poster sunumu katılımcılarla paylaşıldı. Konferansı toplam 446 kişi izledi.

Başvuru Alanları;

 • Alternatif Ders Materyali Geliştirme Örnekleri (Fen Bilimleri/ Matematik/ Sosyal Bilimler/ Türkçe)
 • Yaratıcı Müfredat Uygulamaları ve Önerileri (Fen Bilimleri/ Matematik/ Sosyal Bilimler/ Türkçe)
 • Sınıf Yönetimi Uygulama Örnekleri
 • Eğitici Eğitimi Uygulama Örnekleri

Program Çizelgesi

Sunuş Özetleri© 2012 Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Tüm hakları saklıdır.
Verus Internet Solutions
Yukarı