İÖK 2012


ERG tarafından 31 Mart 2012 tarihinde Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi’nde düzenlenen 9. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda jürinin 883 başvuru arasından seçtiği 77 sözlü sunum ve 21 poster sunumu yaklaşık 1300 katılımcıyla paylaşıldı. Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından yapılan açış konuşmasıyla başlayan, ardından Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen Türkiye’de Eğitimi Tartışmak: Reform Öncelikleri, Zorunlu Eğitimin Yapısı ve İçeriği başlıklı panele; Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzver Yıldıran, ERG Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kenan Çayır ve eğitimci Erhan Ağbaba'nın konuşmacı olarak katıldılar. Panelde Türkiye'de eğitim reformunun önceliklerinin neler olması gerektiği, zorunlu eğitimi yeniden yapılandıran yasa teklifinin bu önceliklerle ilişkisi ve değişikliklerin eğitimde nitelik artışına ve eşitsizliklerin azalmasına nasıl katkı yapabileceği izleyicilerin de katkılarıyla tartışıldı. TÜSİAD işbirliğiyle gerçekleştirilen Meslek Eğitimi Özel Oturumu ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Meslek Danışmanlığı Oturumu'nun yanı sıra, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2012, birçok seminer ve atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı.

Başvuru Alanları ;

 • Eleştirel Düşünme Beceri, Değer ve Tutumları Kazandırmayı Amaçlayan Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri
 • Kaynaştırma ve Özel Eğitim
 • Öğretmen Eğitiminde Akran Desteği Modelleri
 • Erken Çocukluk Eğitimi

Atölye Çalışmaları

 • Yaratıcı Yazma ve “Sıfır” Noktası: Bir Hayat Biçimi
 • Ayrımcılık Sorunu Eğitim Ortamlarında Nasıl Ele Alınabilir? Örnek Ders Uygulaması
 • Bir Metni Okumanın Binbir Hali… Yazar Ne Der Biz Ne Okuruz?
 • Bir Eğitim Materyali Olarak Kukla Yapımı
 • Ekolojik Okuryazarlık Atölyesi
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Oyunları
 • Liseye Yeni Başlayan Öğrenciler için Oryantasyon Atölyesi
 • Yaratıcı Drama Yöntemiyle Öğrenme- Öğretme Süreçleri
 • Tasarım Yoluyla Anlama Atölyesi
 • Eleştirel Düşünme Atölyesi
 • Eleştirel Düşünme ve Çocuklarla Felsefe Çalıştayı
 • İğne Deliği (Pinhole) Fotoğraf Tekniği Atölyesi
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Çerçevesinde Eğitim- Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerini Nasıl Planlamalıyız?
 • Söz Küçüğün Kutu Oyunu
 • Mesleki Gelişim için Öğrenme Yoldaşlığı

Özel Başvuru Alanları

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR)
 • Meslek Eğitimi

 

Program Çizelgesi

Konferans Kitapçığı