İÖK 2013


ERG tarafından 13 Nisan 2013 tarihinde Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi'nde düzenlenen 10. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'nda jürinin 1045 başvuru arasından seçtiği 110 sözlü ve poster sunumu yaklaşık 900 katılımcıyla paylaşıldı. ERG Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Nihat Berker ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Nabi Avcı tarafından yapılan açış konuşmalarının ardından, "Eğitimi Dönüştürmek" temalı açış oturumunda; ABD'de yerleşik uluslararası mimarlık firması Cannon Design'dan Trung Le, yeni ve farklı bir eğitim felsefesi temelinde geliştirdikleri bir okul mimarisi tasarımını sunarken, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Petek Aşkar eğitimde "araştırmacı öğretmen" in öneminden söz etti. İngiltere'deki Creativity, Culture and Education'ın kurucusu Paul Collard'ın, eğitimin tüm alanlarında yaratıcılık ve kültürün nasıl içselleştirilebileceğine ve yaygınlaştırılabileceğine dair kurum olarak başlattıkları çalışmaya dair deneyim ve görüş paylaşımının ardından son olarak, Türkiye'de eğitime alternatif bir bakış açısı getirme yolunda adım atmış, gönüllü ve kararlı eğitimcilerin birlikteliğiyle çalışmalarına başlamış olan, Başka Bir Okul Mümkün Derneği'nden Burak Ülman açmayı planladıkları okulların arkasındaki felsefeyi anlattı.

TÜSİAD işbirliğiyle gerçekleştirilen Meslek Eğitimi Özel Oturumu, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen Eğitim ve Sanat Özel Oturumu'nun yanı sıra, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2013, birçok seminer ve atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı.

BAŞVURU ALANLARI

 • Öğrenme Süreçlerinde Öğretmen Yaklaşımları
 • Kaynaştırma ve Özel Eğitim
 • Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim
 • Erken Çocukluk Eğitimi
 • Okul Yönetiminde Katılımcılık ve Liderlik
 • Beceri Eğitimi
 • Eğitim ve Sanat

ATÖLYE ÇALIŞMALARI  

 • Sanat Eğitiminde Demokrasi ve Çokkültürlülük
 • Toplumsal Cinsiyetçi Kalıpları Kırmak için Bir Oyun:
 • Neden Olmasın?
 • Sanatla Ritmik Hayat
 • Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Ele Almak: Cinsiyet Kimlikleri Bağlamında Önyargılar, Kalıpyargılar ve Ayrımcılık
 • Gizemli Kutular
 • Oyunlarda Matematik
 • Küresel Vicdan: Mümkün mü, Gerekli mi?
 • "Öteki Kasaba" Belgeseli: Türkiye ve Yunanistan'da Tarih Eğitimi ve Sorunlar
 • Ekolojik Okuryazarlık Atölyesi
 • Bilmenin ve Bilmemenin Sorumluluğu: Eleştirel Okuma Atölyesi
 • En İyi Bilmemiz Gereken Şey Öğrenmektir
 • Yaratıcı Yazma: Oyuna Hazır Mısınız?
 • Sınıfiçi Araştırma Yöntemleri
 • Bir Aktif Öğrenme Modeli: Akademik Destek Programı
 • Matematik Öğretiminde Etkin Kaynaklar: Uluslararası Birlikler ve Bilgi Paylaşımı Yöntemleri
 • Keyifle Okuyorum - Özenle Yazıyorum
 • Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi ile Sanat Kütüphanesi Kullanımı
 • Sanat Tartışmaları ve Çocuklarla Felsefe Atölyesi

 

Program Çizelgesi

Sunuş Özetleri