Başvuru Koşulları

Kimler başvurabilir?

Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından, üniversitelerden, farklı devlet kurumlarından ve sivil toplum örgütlerinden eğitimciler/eğitimci adayları (kişi, ekip ya da kurum olarak), Başvuru Alanları bölümünde açıklanan konu ve alanlarda iyi örnek oluşturduğuna inandıkları uygulamalarını/materyallerini konferansta sunmak üzere başvurabilirler. Kişi, ekip ya da kurumlar birden çok uygulama/materyal başvurusu yapabilirler.

 

Başvuru koşulları
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, eğitimcilerin başvurularının birbiriyle rekabet ettiği ya da başvuruların iyiden kötüye doğru sıralandığı bir yarışma değildir. Bu konferans öğretmenlerin geliştirdikleri örnekleri birbirleriyle paylaşmalarına ve birbirlerine esin kaynağı olmalarına fırsat sunma amacı taşır.

 

Konferansta sunulan iyi örneklerin “konferansta sunulmak üzere” geliştirilmesi değil “eğitim sürecinde bir eksikliğe yanıt vermek/eğitim sürecinde bir iyileşme sağlamak vb.” için geliştirilmesi önemsenir.

 

Uygulamanın/materyalin 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ya da öncesinde uygulanmış/geliştirilmiş olması gerekir. Henüz tamamlanmamış, uygulaması yapılmamış çalışmalar değerlendirilmeyecektir.

 

Geçmiş yıllarda Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda seçilerek sözlü ya da poster olarak sunulmuş örneklerle başvuru yapılamaz. Ancak daha önceki yıllarda kabul edilmeyen uygulama/materyal örnekleriyle –geliştirilmiş olmaları koşuluyla– yeniden başvuru yapılabilir. Bu önkoşul aynı örneğin farklı yıllarda konferansta tekrar sunulmasını önlemek ve her yıl farklı örneklerin paylaşılmasına zemin oluşturma amacını taşır.

 

Nasıl başvurabilirsiniz?

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2018’e başvurular yalnızca e-başvuru olarak (online başvuru) yapılabilir. Posta ya da elektronik posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Elektronik başvuru sürecinde bir sorunla karşılaşmanız durumunda teknik destek sağlanacaktır.

 

27 Kasım 2017’den itibaren www.egitimdeiyiornekler.org adresinden online başvuru bölümüne girerek konferansa başvuru yapılabilir.

 

Başvurunun Ekleri

Uygulamanın/materyalin daha iyi anlaşılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla en az bir belgenin paylaşılması beklenmektedir. Belgeler (geliştirilen ders planları, ölçme ve değerlendirme araçları, öğrenci çalışmalarından örnekler, fotoğraflar, görsel malzemeler vb.) başvuru esnasında sisteme yüklenir. Eğer elektronik olarak gönderilemeyen ek(ler) varsa elektronik başvuru tamamlandıktan sonra, ek(ler) başvuru numarasının yazdığı bir zarfa konularak, postayla aşağıdaki adrese gönderilebilir:

 

Eğitim Reformu Girişimi 
Bankalar Cad. No 2 Minerva Han Kat 5 Karaköy - Beyoğlu - İstanbul

 

Zarfın içine sadece ek(ler)in konulması yeterlidir, başvuru formunun yeniden gönderilmesine gerek yoktur. Kargo yolu ile gönderdiğiniz ek(ler)in tarafımıza ulaşmış olduğundan e-posta göndererek ya da telefon ederek emin olunuz.

 

Önemli Not: Başvuruyla birlikte gönderilen ek(ler)in başvuru formunda yer alan bilgileri destekleyecek nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

 

Başvuru için son tarih

Başvurunun 29 Aralık 2017 Cuma günü 18.00’a kadar elektronik olarak yapılması gerekir. Bu tarihten sonra elektronik başvuru sistemi otomatik olarak kapanacağından başvuru yapılamayacaktır.

 

Postayla gönderilen başvuru eklerinin de 29 Aralık 2017 Cuma günü 18.00’a kadar yukarıda verilen adrese ulaşmış olması gereklidir.