Hakem Değerlendirme

Hakemler başvuru alanlarında uzmanlık ve deneyimi olan akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, öğretmen, eğitimci vb. kişilerden oluşur.

Her bir başvuru iki hakeme yönlendirilir. Hakemler “Puanlama Anahtarı” üzerinden değerlendirmelerini yaparlar. Eğer iki hakemin verdiği puanlar arasındaki fark yüksekse başvuru üçüncü bir hakem tarafından da değerlendirilir.

Değerlendirmesi tamamlanan başvuruların ortalama puanları hesaplanır; belirlenen eşiğin üzerinde kalan başvurular Seçici Kurul’a yönlendirilir.