Ön Eleme

Konferansta sunum yapmak üzere alınan tüm başvurular öncelikle ön elemeden geçer. Ön eleme sırasında, başvuru konusu olan projenin Konferans tarihinden en az bir yıl önce uygulanmış olmasına, hedef grup üzerindeki etkilerin ölçülmüş olmasına ve başvuru formundaki sorulara açıklayıcı yanıtlar verilmiş olmasına dikkat edilir. Proje uygulama tarihi belirtilen dönemlerde olmayan ya da başvuru formundaki sorular yanıtlanmamış olan başvurular değerlendirme için hakemlere yönlendirilmez.