Seçici Kurul Değerlendirme

Seçici Kurul üyeleri, başvuru alınan alanlarda uzmanlık ve deneyim sahibi akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, eğitimciler vb. kişilerden oluşur.

Hakem değerlendirmesi sonucunda eşik üzerinde puan almış başvurular Seçici Kurul’a yönlendirilir. Seçici Kurul üyelerinin kendilerine iletilen başvuruları incelemesinin ardından, alan bazında yapılan Seçici Kurul değerlendirme toplantıları ile her bir başvuru tek tek değerlendirilerek görüş paylaşımında bulunulur. Toplantılarda Seçici Kurul üyelerinin ortak kararı ile konferansta yer alacak sunumlar belirlenir. Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, sözlü sunum olarak yapılan bir başvurunun poster sunum olarak yer alması ya da poster sunum olarak yapılan bir başvurunun sözlü sunum olarak yer alması yönünde karar verilebilir.