Nasıl Başvuru Yapılır?

kayit.egitimdeiyiornekler.org sitesiniz ziyaret edip kullanıcı kaydı oluşturarak, kullanıcı kaydınız varsa da giriş yaparak başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

 

1. Adım: Ekip

Başvurunuzun ilk adımında eğer uygulamanızı ekip olarak geliştirdiyseniz uygulama/materyalinizi birlikte gerçekleştirdiğiniz ekip üyelerinin bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Ekip üyesi olarak eklediğiniz kişilere bir onay e-postası gidecek ve onay alındıktan sonra formu gönderebiliyor hale geleceksiniz. Başvurunun diğer adımlarına geçebilmeniz için ekip üyelerinin onayını beklemeniz gerekmemektedir.

2. Adım: Uygulamaya Dair Genel Bilgiler
Bu alanda uygulamaya dair genel bilgileri girmeniz istenecektir. Başvurunuz için “alan” seçimi değil “etiket” seçimi yapmanız beklenmektedir. En az bir, en fazla üç adet etiket seçimi yapabilirsiniz.

Başvuru Alanları (Etiketler)

- Dil eğitimi

- Düşünme becerileri

- Erken çocukluk eğitimi

- Fen ve matematik eğitimi

- Fiziksel ortamlar

- İnsan hakları, barış ve demokrasi eğitimi

- Meslekî ve teknik eğitim

- Öğretmen gelişimi

- Ölçme-değerlendirme

- Özel eğitim

- Paydaş katılımı ve işbirliği

- Sanat eğitimi

- Sosyal bilimler

- Sosyal duygusal beceriler

- Spor ve hareket eğitimi

- Teknoloji ve dijital okuryazarlık

Etiket Seçimi Ne Anlama Geliyor?

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), bir iyi örneğin birden çok disiplinle güçlü bağları olabileceğinin farkında olarak hem başvuru sürecinde başvuru ekiplerinin daha sağlıklı alan belirtebilmesi için hem de izleyicilerin bir iyi örneği daha iyi tanıyabilmesine yardımcı olabilmek için tekliğin yerine ilişkiyle kurulan geçişkenliğin görünürlüğüne katkı sunmak istiyor.

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda, bu sayede alanların değil İyi Örnek’in daha çok konuşulmasını hedefleniyor. Konferans sürecinin işleyişi, tasniflendirme ve izleyicilerinin örnek seçimi kolaylaştırmak için de bu seçim 3 alanla sınırlı tutuluyor.

3. Adım: Başvuru Detayları

3.1. Uygulama Geliştirme Süreci

Bu adımda, iyi örneğinizi ortaya çıkaran nedenler, iyi örneğinizi geliştirdiğiniz koşullar, geliştirme sürecinde yaptığınız işbirlikleri, hedefleriniz ve kaynaklarınız gibi iyi örneğin hikâyesinin ve planının öğrenilmesini sağlayacak başlıklar hakkında bilgi vermeniz beklenmektedir.

3.2. Uygulama Süreci

Bu aşamda, ilk olarak uygulamanızı adım adım anlatmanız beklenmektedir. Sizden uygulamanızın adım adım anlatılmasının istenmesinin nedeni hem değerlendirme sürecini sağlıklı olarak gerçekleştirebilmek hem de uygulamanızı hayata geçirmek isteyen öğretmenlere bir kılavuz hazırlamak için önem arz etmektedir. Ayrıca, yine bu adımda projenizle ilgili ölçme-değerlendirme verileri paylaşmanız beklenmektedir.

3.3. Uygulama Sonuçları

Bu aşamadaysa projenizin nicel çıktılarına ve hedeflerinizle uyumuna dair bilgi istenmektedir. Uygulamanızı hayata geçiriyorken ya da daha sonra fark ettiğiniz eksiklikleri, yapılabilecek iyileştirmelere dair fikirlerinizi paylaşmanız da en az uygulamanız kadar önem arz etmektedir. Bir öz-değerlendirme alanı olarak doldurulması sizin uygulamanıza da katkı sunacaktır.

4. Adım: Sunum ve Ek

Metin girişi, dosya yükleme gibi işlerimi yapacağınız son alan bu adımdır. Bu aşamada, eğer sunumunuz/posteriniz hazırsa bizimle paylaşmanızı rica ederiz.

Ayrıca, önceki adımlardaki sorulara vermiş olduğunuz yanıtları destekleyici dokümanlarınızı, uygulamanız hakkında medya dosyalarını da bu adımda paylaşabilirsiniz. Seçici kurul, değerlendirmesini yapıyorken bu alana yüklemiş olduğunuz dosyaları da inceleyecektir. Projenize dair tüm dokümanları yüklemek yerine destekleyici ve açıklayıcı olduğunu düşündüğünüz dokümanlarını yüklemeniz, 50 mb’lık üst sınır da göz önünde bulundurulduğunda, yararlı olacaktır.

5. Adım: Ön İzleme ve Onay

Bu adımda, başvuru formuna verdiğiniz tüm yanıtların olduğu, formun son halini görebilir ve formunuzu onaylarak değerlendirilmek üzere gönderebilirsiniz.

Doldurulması zorunlu olan sorunların yanıtlanmaması halinde ya da ekip üyesi olarak eklediğiniz kişilerin, ekip üyeliklerini onaylamadığı durumlarda ya da onay kutucuğunu işaretlemeden formu gönderemezsiniz. Ekip üyeliği onaylanmayan bir ekip üyesi nedeniyle formu gönderemiyor olmanız halinde ekip üyesini, üyeler arasında silerek formu gönderebilirsiniz. Sildiğiniz ekip üyesi, form gönderildikten sonra forma eklenmeyecektir, lütfen böyle bir talepte bulunmayınız.