Sözlü Sunum

 

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI SÖZLÜ SUNUMLAR İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR


Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'nda sözlü sunum yapacak katılımcılarımızın sunumlarını hazırlarken ve yaparken bazı noktalara dikkat etmeleri önem taşımaktadır.


Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, öğretmenler, eğitimciler ve yöneticiler arasında paylaşım, etkileşim ve işbirliğini artırmak amacıyla düzenlenmektedir. Sunumlarınızı hazırlarken ve konferans süresince bu temel ilkeyi göz önünde bulunduracağınızı umuyoruz. Aşağıda dikkatinizi çekmek istediğimiz noktalar da bu ilkeden kaynaklanmaktadır. Konferans programında her sunum için ayrılan süre en fazla 30 dakikadır. Bu sürenin en az 10 dakikası soru ve cevaplara ayrılmalıdır. Bu nedenle, en az 15, en fazla 25 dakikalık sunumlar hazırlamanız uygun olacaktır. Konferans öncesinde Eğitim Reformu Girişimi her sunum için bir moderatör atayacaktır. Moderatörler sunum öncesinde sözlü sunum sahiplerine kendilerini tanıtacak ve sunumu başlatacaktır. Moderatörler, yukarıda söz edilen soru ve cevap bölümünü yönetecekler; yukarıda belirtilen süreler aşıldığı takdirde sunum sahiplerine hatırlatma yapacaklardır.


Sunum için ayrılan zamanı göz önüne alarak, MS Power Point kullanılarak yapılacak sunumların 10-15 slaydı geçmemesini, yüklü slayt geçişleri ve animasyon tekniklerinin mümkün olduğunca kullanılmamasını öneririz. Eğitim Reformu Girişimi ve izleyicilerin sizden beklentisi, uygulamanız/materyaliniz hakkında temel ve çarpıcı bilgileri size ayrılan süre içerisinde paylaşmanız ve çalışmanızın onlara esin kaynağı olabilecek unsurlarına yoğunlaşmanızdır. Bu bağlamda, sunumunuz, seçici kurula değerlendirmek üzere gönderdiğiniz başvuru formundaki içeriğe sadık kalarak hazırlanmalıdır. Sunumda kullanılan dilin düzgün, ifadelerin açık olmasına özen gösterilmelidir. Sunumları mümkün olduğunca özetleyerek, yalın bir biçimde aktarmanız gerekmektedir. Sunumunuz teorik olmamalıdır. Uygulamanızın/materyalinizin teorik çerçevesine değinmek istiyorsanız, bunu mümkün olduğu kadar kısa tutmanızı, ağırlığı uygulamanın/materyalin tanıtımına vermenizi öneririz.

 

Ek olarak sunumlarda kurum/kişi tanıtımı yapılmaması önemle rica olunur. Sunumunuzda,

  1. Uygulamanın/materyalin hangi amaçla geliştirildiğine ve öğrenme sürecinde hangi gereksinime cevap verdiğine,
  2. Uygulamanın/materyalin nasıl geliştirildiğine,
  3. Uygulamanın/materyalin -varsa ölçme ve değerlendirme sonuçlarınızla birlikte- nasıl bir sonuç verdiğine,
  4. Konferansın başvuru alanlarıyla bağlantısına değinilmesi önemlidir.

Sunumda kullanılması planlanan ofis ve iletişim teknolojileri açısından aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:

  1. Sunum yapılacak her sınıfta bilgisayar ve projektör bulunacaktır. Tepegöz ve harici video oynatıcı sağlanması mümkün olmayacaktır.
  2. Sunum dosyalarınızın MS Power Point (ppt/pptx) veya Open Office (odp) programlarında hazırlanmış olması gerekmektedir.
  3. Konferans süresince sunumların bilgisayarlara yüklenmesi vb. işler başvuru sahipleri tarafından yapılacaktır.
  4. Bilgisayarlarda VCD oynatılması ya da harici video oynatıcı, dijital kamera gibi elektronik cihazların kullanılmasında sorun çıkma olasılığı vardır. Bu olasılığı göz önünde bulundurarak alternatif sunum biçimlerine hazırlıklı olmanızı öneririz.